Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
 • E-mail:sklep@motako24.pl
 • Telefon787 696 747
  608 092 179
 • Godziny działania sklepupn. - pt. 8.00 - 16.00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS


biuro@motako.pl
787 696 747 / 608 092 179

Regulamin

REGULAMIN
sklepu internetowego motako24.pl z dnia 01.01.2022r.


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ogólne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupów w ramach SKLEPU.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr.16, poz.93 ze zm.)
3. Regulamin – niniejsze zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego – motako24.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem motako24.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Motako Krzysztof Motak z siedzibą we Wrocławiu 51-170, ul. Gimnazjalna 11a, NIP: 8951249795, REGON 930889798, a Kupującym za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego , zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży , określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem motako24.pl
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem motako24.pl jest jest prowadzony przez
Motako Krzysztof Motak z siedzibą we Wrocławiu 51-170, ul. Gimnazjalna 11a, NIP: 8951249795, REGON 930889798.
mail: sklep@motako24.pl lub biuro@motako.pl 
telefon kontaktowy: 608 092 179; 787 696 747

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
b) Warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego
c) Warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu
d) Zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu internetowego’
2.5 Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem iż Kupujący posiada dostęp do systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron WWW o minimalnych parametrach technicznych:
a) Przeglądarka internetowa Firefox w wersji2.1 i wyższych, Chrome w wersji 29 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 8.00 i wyższych, Opera w wersji 12.00 i wyższych, Safari w wersji 4.00 i wyższych.
b) Minimalna rozdzielczość ekranu – 800 x 600 pikseli
2.6 W celu korzystania ze Sklepu Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Motako Krzysztof Motak zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku Kupujący zostaną o tym poinformowani.
2.8 Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika na stronie głównej motako24.pl oraz pobrać go i wydrukować.
2.9 Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy , w rozumieniu art. 17 Kodeksu Cywilnego

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu
3.3 3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4 Firma Motako może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, w szczególności gdy Kupujący:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu internetowego
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Motako za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Motako Krzysztof Motak
3.5 Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora sklepu.
3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
3.7 Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam)
d) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Motako.
e) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
f) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
4.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową motako24.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2 Wybór zamawianych towarów przez kupującego jest dokonywany przez dodanie ich do koszyka.
4.3 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4 Po dodaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać informacje dotyczące.
a) Przedmiotu zamówienia
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
c) Wybranej metody płatności
d) Wybranego sposobu dostawy
4.5 W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
4.6 Wysłane przez Kupującego Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Motako, zgodnie z treścią Regulaminu 1.
4.7 Po złożeniu Zamówienia , Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail – potwierdzenie wpłynięcia zamówienia zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim z treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1 Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i obywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia
5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztą Polską lub paczkomatami. Formy dostawy znajdują się na stronie „Zasady wysyłki”.
Koszt dostawy podany jest w trakcie zamawiania towaru i jest uzależniony od wybranej formy oraz metody płatności.
5.3 Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4 Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie korzystając z odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu motako24.pl, pobrać oraz sporządzić wydruk .
5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnianie oraz potwierdzanie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
5.6 Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą kredytową liczony jest od momentu uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy

VI. Ceny towarów i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki,
w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
6.2 Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem na numer konta bankowego 32-1140-2004-0000-3402-7971-8491
b) płatnością w systemie przelewy24.pl, paynow
c) zapłata kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
d) płatność gotówką przy osobistym odbiorze Towaru
e) płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki
f) Przedmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia , w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy . Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować nas pod adresem Motako Krzysztof Motak, ul. Gimnazjalna 11a, 51-170 Wrocław lub drogą elektroniczną sklep@motako24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faxem, lub poczta elektroniczną)
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.2 Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych kosztów, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu płatności – innego niż najtańszy zwykły dostępny u nas ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych sposobów płatności , jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Należy odesłać Towar nieużywany, w nienaruszonym opakowaniu na adres Motako Krzysztof Motak ul. Sportowa 68, Wilczyce 51-361, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący
poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi koszt zwrotu (przesłania) Towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 Motako jako Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w kodeksie Cywilnym , w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556 [3] Kodeksu Cywilnego
8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@motako24.pl. Firma Motako zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3 Motako Krzysztof Motak nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośredni w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.4 W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.. 558 & 1k.c.strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i pewne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 Motako Krzysztof Motak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu , w takim zakresie , jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez kupujących.
9.2 Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Motako o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.
9.3 Nieprawidłowości z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres biura: Motako , ul. Sportowa 68, 51-361 Wilczyce, mailowo na adres sklep@motako24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4 W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5 Firma Motako zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

10.1 Administratorem danych osobowych Kupujących jest Motako Krzysztof Motak.
10.2 Dane osobowe Klientów gromadzone są w bazie danych firmy Motako wyłącznie w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym, kontaktu telefonicznego, pocztowego czy mailowego między Motako a Kupującym w sprawach związanych ze składanymi zamówieniami (odpowiedzi na zapytania ofertowe, sporządzanie i prezentacja Klientowi zwrotnych ofert handlowych etc.) a także umożliwienia partnerom firmy Motako (np. firmom kurierskim) realizacji zamówień dla Kupującego.
10.3 Dane osobowe podawane są przez Kupującego poprzez stronę internetową sklepu dobrowolnie podczas rejestracji w sklepie internetowym, składania zamówień w sklepie internetowym, dokonywania "zakupu przez jedno kliknięcie" oraz używania formularza kontaktowego w zakładce "Kontakt".
10.4 Dane osobowe przechowywane są w bazie firmy Motako do momentu wyraźnej prośby Kupującego o ich usunięcie (patrz ppkt. 10.6)
10.5 W celu ochrony danych osobowych Kupujących firma Motako stosuje następujące środki bezpieczeństwa:
 • szyfrowane połączenia internetowe w obrębie całej domeny www.motako24.pl,
 • serwery, na których przechowywane są dane osobowe Kupujących podane podczas rejestracji czy zakupów w sklepie internetowym zabezpieczone są hasłem, do którego dostęp mają wyłącznie pracownicy firmy Motako oraz obsługa techniczna sklepu internetowego, której dostęp do ww. serwerów podyktowany jest prawnie uzasadnionym interesem firmy Motako, tj. utrzymywaniem sklepu internetowego w stanie funkcjonalności umożliwiającym Klientom dokonywanie zakupów oraz ich realizację przez firmę Motako,
 • komputery oraz serwery firmy Motako znajdują się w pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko pracownicy firmy Motako.
10.6 Kupujący ma w każdym momencie prawo do:
 • wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez Motako,
 • ich poprawy,
 • żądania zaprzestania ich przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • żądania ich usunięcia,
 • wycofania zgody na ich przetwarzanie.
W każdym z powyższych przypadków należy przesłać na adres e-mail: biuro[at]motako.pl lub pocztą na adres siedziby firmy stosowne oświadczenie

10.5 Ograniczenie lub zakazanie przetwarzania czy żądanie usunięcia danych osobowych Kupującego może skutkować w ograniczeniu wachlarza usług, które firma Motako może takiemu Kupującemu świadczyć (np. niemożność realizacji złożonego zamówienia).
10.6 Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


XI. Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Motako Krzysztof motak a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2 rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Motako Krzysztof Motak a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Motako Krzysztof Motak
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Przejdź do strony głównej

Producenci

 • AEG
 • Bondhus
 • Collomix
 • DGC
 • Diadora
 • Facom
 • Felo
 • Festa
 • Format
 • Gedore
 • Hitachi
 • Krause
 • Ks Tools
 • Lotto
 • Lukas AG
 • Megatec
 • Milwaukee
 • Novus
 • Pferd
 • Proxxon
 • Puma
 • Reca
 • Sievert
 • Sparco
 • Stanley
 • Starmix
 • STEINEL
 • Uvex
 • Volkel
 • Wiko
 • Wolfcraft
 • Yato
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu